เหตุผลที่เลือกใช้บริการ❷

นำเสนอบูธที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้

นำเสนอบูธที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้

ความสำเร็จสำหรับบริษัทผู้ออกบูธ
ในงานแสดงสินค้าคืออะไร

สามารถรักษาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้กี่ราย

สามารถทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทำสัญญาได้กี่ราย

ความสำเร็จในงานแสดงสินค้า=การรักษาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า+ทำสัญญา

เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบบูธที่ช่วยให้
ผู้ออกบูธประสบความสำเร็จ
ในงานแสดงสินค้า

นำเสนอการออกแบบบูธที่ให้ความสำคัญกับการดึงดูดลูกค้า

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดึงดูดลูกค้าในงานแสดงสินค้าคือ "ความสามารถในการสื่อสารข้อความของบูธ" และกุญแจสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของบูธนี้ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของป้ายบูธ โดยเราจะใช้ป้ายอย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอการออกแบบป้ายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของบูธ

พนักงานของเราได้เยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงสินค้าหลายครั้งและออกแบบป้ายที่ได้รับการตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าและแตกต่างอย่างมากจากบูธโดยรอบ จึงดึงดูดสายตาของผู้เข้าชมและมีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น

บูธนิทรรศการที่ออกแบบจากมุมมองของผู้แสดงสินค้าที่พยายามดึงดูดลูกค้า

ความคิดของผู้เข้าชม
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่องาน
  คืออะไร
 • มีข้อมูลใหม่ๆ หรือไม่
ความคิดของผู้ออกบูธ
 • เน้นชื่อบริษัทให้มากกว่าตัวสินค้า!
 • ต้องการสร้างเป็นพื้นที่ที่สวยงาม!

ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ผู้เข้าชมต้องการ

ในบูธที่แสดงเฉพาะโลโก้ชื่อบริษัททำให้ยากที่จะบอกว่า "สินค้าที่ออกบูธ" คืออะไร
ผู้เข้าชมไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่า "ควรค่าแก่การนำไปใช้หรือไม่"

ยากที่จะดึงดูดลูกค้าเมื่อมีผู้คนเดินผ่านมา

ข้อเสนอบูธของเราได้รับการออกแบบจากมุมมองของผู้เข้าชมและ "มีผู้คนมาต่อคิวได้"

ความคิดของผู้เข้าชม
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่องาน
  คืออะไร
 • มีข้อมูลใหม่ๆ หรือไม่
ความคิดของเรา
 • ระบุวัตถุประสงค์การใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม
 • แสดงฟังก์ชันและประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม

ตรงกับข้อมูลที่ผู้เข้าชมต้องการ

มีการแสดงข้อมูลบนป้ายจึงช่วยส่งเสริมความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ผู้เข้าชมสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย และการบริการลูกค้าก็ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

เข้าใจง่ายและค้นพบได้ง่ายซึ่งนำไปสู่การดึงดูดลูกค้า!

เคล็ดลับการนำเสนอบูธที่รวบรวมโนว์ฮาวของเราไว้

"ป้ายที่มีประสิทธิภาพ" ที่ช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ป้ายที่หันหน้าไปทางทางเดินจะแสดงผลิตภัณฑ์และข้อดีขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้เข้าชมไม่มองข้าม

จัดวางป้ายที่ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เข้าชมได้ง่าย

ป้ายจะต้องวางอย่างเหมาะสมเพื่อดึงดูดผู้เข้าชมให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงที่ตั้งบูธ และความกว้างของทางเดิน ฯลฯ

ข้อความที่เข้าใจง่าย

ข้อมูลจะถูกจำกัดให้แคบลงและจัดระเบียบ จากนั้นแสดงเป็นวลีสั้นๆ ที่ "เข้าใจได้รวดเร็ว" และ "เข้าใจง่าย" เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ออกบูธ

กระตุ้นความต้องการซื้อ

เนื่องจากถูกดึงดูดความสนใจด้วยข้อมูลป้ายในทันที จึงไม่ปล่อยให้ผู้เข้าชมมีเวลาคิด และกระตุ้นความต้องการซื้อที่แฝงอยู่

ไม่เข้าใจสินค้าที่บูธอื่น

หากเราเป็นผู้นำเสนอก็จะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้!
(ตัวอย่าง Before, After)

ตัวอย่าง 1 Before : ข้อเสนอของลูกค้า After : ข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ

มีลูกค้าที่ร้องขอเราจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้คิดเลย์เอาต์บูธด้วยตนเองก็ไม่สามาถให้สร้างการตกแต่งได้ แต่โปรดวางใจให้เรารับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบบูธ เพราะจำเป็นต้องใช้โนว์ฮาวในการออกแบบที่หลากหลายเพื่อกำหนดตำแหน่งการจัดวางป้ายที่เหมาะสมที่สุด จำนวนข้อความ และตำแหน่งความสูงของที่วางสินค้าออกบูธในสถานที่จัดแสดงสินค้า! และดังที่คุณเห็นจากตัวอย่าง Before After การออกแบบของผู้เชี่ยวชาญจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง จึงโปรดพึ่งพาความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลสำเร็จในงานแสดงสินค้าใน 1 ครั้ง และเราจะขอนำเสนอบูธที่ดึงเสน่ห์ผลิตภัณฑ์ของผู้ออกบูธและสามารถดึงดูดลูกค้าได้

 • สร้างภาพคร่าวๆ ไว้แล้วแต่ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
 • ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบูธ ดังนั้นจึงกังวลใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้
 • เนื่องจากไม่มีซอฟต์แวร์เฉพาะ จึงทำให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับภาพที่ถูกจำกัด
 • ไม่มีภาพใหม่ออกมาเนื่องจากถูกดึงไปในการนำเสนอของบริษัทออกแบบครั้งก่อน
 • ช่วยตรวจสอบกับสำนักงานให้เพื่อเพิ่มความสูงของผนังขึ้นหลังรับประกันความปลอดภัย
 • ช่วยนำเสนอการออกแบบป้ายที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 เข้าใจได้ง่ายจากทางเดิน
 • เนื่องจากผู้เข้าชมมองไปที่ป้ายจึงสามารถพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมได้ตั้งแต่เริ่มแรก
 • เป็นครั้งแรกที่ตระหนักว่าความสามารถในการนำเสนอมีความแตกต่างกันอย่างมากโดยขึ้นอยู่กับบริษัทตกแต่งบูธ
 • รู้สึกว่าคุณค่าของบริษัทตกแต่งบูธสามารถกำหนดได้จากการที่คุณรู้สึกถึงมูลค่าเพิ่มในขณะที่ทำการติดต่อสอบถามหรือไม่

ตัวอย่าง 2 Before : บูธแพ็กเกจ After : บูธที่มีความสามารถในการถ่ายทอด

ลูกค้าที่สมัครบูธแพ็กเกจมักจะบอกว่าเพราะว่าสินค้าดีอยู่แล้ว "จึงเข้าใจได้ถ้าได้ดูการสาธิต!" แต่นั่นเป็นเพียงหลังจากที่ผู้คนสังเกตเห็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเท่านั้น หากผู้คนไม่สังเกตเห็น พวกเขาก็จะเดินผ่านไปและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่มีวันเป็นที่เข้าใจ

แต่ละบริษัทมีสถานการณ์แตกต่างกันเกี่ยวกับงบประมาณที่สามารถใช้ออกบูธในงานแสดงสินค้าได้ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณจะบรรลุผลสำเร็จพร้อมกับใช้ประโยชน์จากโอกาสในการพบปะลูกค้าในอนาคต เราขอแนะนำให้คุณใช้ค่าใช้จ่ายในระดับหนึ่งในการออกแบบบูธ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เข้าชมที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆ ในระยะเวลาที่จำกัด

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้เข้าชม บูธใดด้านล่างที่คุณสนใจและคุณจะหยุดแวะชมหรือไม่

การออกแบบบูธที่คิดมาอย่างดีถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อการพบปะลูกค้าในสถานที่จัดแสดงสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เลือกบูธเรียบง่ายที่สำนักงานจัดหาให้
 • ให้ความสำคัญกับการออกบูธก่อนโดยไม่ได้เผื่อเวลาในการคิดเรื่องการตลาด
 • ผลลัพธ์คือมีผู้เข้าชมน้อยและไม่มีการติดต่อสอบถามที่แม่นยำมากนัก
 • ปีถัดไปตัดสินใจที่จะร้องขอโดยทำการค้นหาบริษัทตกแต่งบูธ
 • เลือกบูธที่กำหนดเองได้
 • เน้นมุมมองการตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเดิมๆ
 • บันทึกจำนวนผู้เข้าชมสูงสุดในอดีตจากการออกบูธในช่วง 3 วัน
 • พึงพอใจมากกับคุณภาพของนามบัตร
 • ตระหนักถึงความสำคัญของป้ายที่ดึงดูดสายตาของผู้เข้าชมได้และช่วยให้พวกเขาสามารถค้นพบข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้
 • รู้สึกประหลาดใจว่าเหตุใดจนถึงครั้งก่อนตนเองไม่เคยคิดถึงมุมมองของผู้เข้าชมเลย

ตัวอย่าง 3 Before : การออกแบบเชิงนามธรรม After : การออกแบบที่มีความสามารถในการถ่ายทอด

บูธที่มีรูปลักษณ์สวยงามมักพบเห็นได้ในสถานที่จัดแสดงสินค้า และคิดว่าการตกแต่งที่สวยงามเหมือนโชว์รูมทำให้ผู้ออกบูธสามารถภาคภูมิใจได้ แต่งานแสดงสินค้าไม่ใช่สถานที่อวดความสวยงามของการออกแบบบูธ แต่เป็นสถานที่ดึงดูดลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ และบูธ Before ในตัวอย่างนี้มีรูปภาพบนผนังที่สวยงามมาก แต่ไม่สามารถเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าสินค้าคืออะไร และไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกอย่างไรเมื่อเดินผ่านบูธ แต่ในทางกลับกัน ภาพ After ช่วยให้คุณเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ทันที เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 ตัวอย่างจากมุมมองของผู้เข้าชม คุณจะเข้าใจได้ว่าบูธใดมีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง และควรเลือกบูธแบบใดในสถานที่จัดแสดงสินค้า

 • เลือกบูธที่เน้นรูปลักษณ์และภาพ
 • เน้นชื่อบริษัทและสโลแกนของบริษัท
 • ไม่เน้นมุมมองของผู้เข้าชม
 • ส่งผลให้มีเฉพาะลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเท่านั้นที่เข้าชม และล้มเหลวเนื่องจากไม่ได้นำไปสู่การเจรจาทางธุรกิจใดๆ ในปีถัดมาจึงได้ค้นหาบริษัทตกแต่งบูธแห่งอื่น
 • อธิบายสาเหตุของความล้มเหลวครั้งก่อนในลักษณะที่เข้าใจง่าย
 • เปลี่ยนทิศทางเพื่อเน้นฟังก์ชันและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามาที่สถานที่จัดงาน และสามารถดำเนินการเจรจาธุรกิจที่มีความแม่นยำสูงได้
 • ได้เรียนรู้ว่าความสนใจของผู้เข้าชมไม่ได้อยู่ที่ความฉูดฉาดของบูธ
 • ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของบริษัทสร้างบูธที่สามารถรวบรวมมุมมองทางการตลาดได้

ผู้ที่ต้องการได้รับ "คำขอประเมินราคา
ที่มีความแม่นยำสูงเท่านั้น" ในงานแสดงสินค้า
โปรดติดต่อเรา!

เพื่อให้งานแสดงสินค้าของลูกค้า
ประสบความสำเร็จ
เราจะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่

ผลงานสร้างบูธมากกว่า 35 ปี
เรามีการสร้างบูธในญี่ปุ่นทุกสัปดาห์
รองรับทุกพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน

เข้าใจราคาและจุดเด่นของบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารการบริการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบูธ
จะคอยช่วยเหลือคุณอย่างใส่ใจ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน (ฟรี)