สิ่งที่รวมในราคาออกแบบและตกแต่งบูธ

  • ค่านำเสนอการออกแบบ
  • ปูพรม
  • ค่าพิมพ์ป้าย
  • สร้างบูธ
  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
  • สินค้าเช่าประเภทต่างๆ
  • ค่าสร้างบูธ, รื้อถอน, ขนย้าย

ราคาออกแบบและตกแต่งบูธโดยประมาณ

ขนาดบูธ ราคาออกแบบและตกแต่งบูธโดยประมาณ
ภายใน 3 x 3 เมตร 90,000 〜 130,000 THB (350,000~500,000 JPY)
ภายใน 6 X 3 เมตร 140,000 ~ 200,000 THB (550,000~800,000 JPY)
ภายใน 6 X 6 เมตร 250,000 ~ 380,000 THB (1,000,000~1,500,000 JPY)
ภายใน 9 x 3 เมตร 230,000 ~ 310,000 THB (900,000~1,200,000 JPY)
9 x 6 เมตรขึ้นไป 380,000 ~ 800,000 THB (1,500,000~3,000,000 JPY)

วิธีดูใบเสนอราคา

เข้าใจราคาและจุดเด่นของบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารการบริการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบูธ
จะคอยช่วยเหลือคุณอย่างใส่ใจ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน (ฟรี)