สำหรับผู้ออกบูธครั้งแรก

ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ
ทุกขั้นตอนเพื่อให้งานแสดงสินค้า
ของคุณประสบความสำเร็จ

初出展の方へ
01

กำหนดคอนเซ็ปต์ของบูธ และงานที่จะเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า

วัตถุประสงค์ของงานแสดงสินค้าคือ "การคว้าโอกาสในการรับคำสั่งซื้อ" ขั้นแรกให้ใช้ "จำนวนนามบัตรที่ได้รับ" และ "จำนวนการเจรจาธุรกิจในระหว่างช่วงเวลาออกบูธ"
เป็นเกณฑ์ในการบรรลุเป้าหมาย

จุดประสงค์ของงานแสดงสินค้าหลายครั้งคือเพื่อ "การคว้าโอกาสในการรับคำสั่งซื้อ" ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดที่กำหนดไว้คือ "จำนวนคำสั่งซื้อที่ได้รับจากงานแสดงสินค้า" แต่เราไม่สามารถทราบในทันทีว่าบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นแล้วหรือไม่ดังนั้นเราจึงกำหนด "จำนวนนามบัตรที่ได้รับ" และ "จำนวนการเจรจาธุรกิจในระหว่างช่วงเวลาออกบูธ" เป็นเป้าหมายระยะสั้นเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแล้ว คุณจะเลือกงานแสดงสินค้าที่ตรงกับสินค้า (กลุ่มเป้าหมายมาบ่อย) หรือเลือกที่ตั้งบูธที่มีผู้คนสัญจรไปมาหนาแน่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd.

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี โปรดปรึกษาเราเมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดและที่ตั้งของบูธและงานแสดงสินค้าที่ต้องการออกบูธแล้ว

02

กำหนดงบประมาณและเลือกบริษัทที่เหมาะสม

ขั้นแรกควรทราบราคาตลาดสำหรับการออกแบบบูธและตัดสินใจงบประมาณจากข้อมูลนั้นประสิทธิภาพในการเลือกบริษัทตกแต่งบูธหลายแห่ง

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบบูธจะได้รับผลกระทบอย่างมากขึ้นอยู่กับขนาดของบูธและอุปกรณ์ติดตั้งที่จำเป็น ฯลฯ ก่อนตัดสินใจเรื่องงบประมาณ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า "ขนาดเท่าใด" และ "ตกแต่งบูธแบบใด" "ต้องใช้เงินเท่าใด" เบื้องต้นให้ดูเว็บไซต์ของบริษัทตกแต่งบูธในงานแสดงสินค้า เพื่อให้ทราบราคาตลาดในการออกแบบบูธโดยติดต่อสอบถามทางอีเมล ฯลฯ เมื่อทราบราคาตลาดและกำหนดงบประมาณแล้ว คุณควรเลือกบริษัทตกแต่งบูธที่ตรงกับงบประมาณและภาพลักษณ์ที่คุณต้องการมีประสิทธิภาพโดยการขอให้บริษัทตกแต่งบูธหลายบริษัทส่งใบเสนอราคาและแบบภาพ จากนั้นเลือกในรูปแบบการแข่งขัน

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd.

เราจะให้ข้อมูล 3 มิติและประเมินราคาฟรี และแม้ก่อนจะตัดสินใจจ้างงาน เราจะสอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเพื่อออกแบบบูธ เราจัดให้มีการประชุมและสอบถามความคิดเห็นผ่านทางการประชุมออนไลน์ การออกแบบบูธที่เน้นป้ายก็ให้ประสิทธิภาพในการออกบูธอย่างมากต่อค่าใช้จ่าย!

03

ออกแบบจำลองป้ายและการตกแต่งบูธ

แจ้งที่ตั้งบูธและข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่บริษัทตกแต่งบูธ
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่เป็น "เฉพาะจากการออกแบบบูธที่กำหนด..."

กำหนดเกี่ยวกับเลย์เอาต์ของบูธและการออกแบบป้าย ในการประชุมครั้งแรก คุณสามารถยื่น "ภาพบูธ" ที่ทำให้เข้าใจที่ตั้งบูธของบริษัทตนเอง ภายในสถานที่จัดงานและ "คู่มืองานแสดงสินค้า" ที่ระบุในข้อกำหนดการจัดบูธ ฯลฯ แก่บริษัทตกแต่งบูธ นอกจากนี้ ขนาดและจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่ออกบูธจะถูกกำหนดภายใน บริษัท และแจ้งให้บริษัทตกแต่งบูธทราบเพื่อให้สามารถออกแบบบูธที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ ของคุณ แต่เดิมทีก็มีบริษัทตกแต่งบูธที่ "ไม่มีการประชุม" และ "สามารถเลือกได้เพียงการออกแบบ บูธที่กำหนดไว้" "ส่งให้เพียงใบเสนอราคา" และ "มีค่าใช้จ่ายในการนำเสนอและแก้ไข" และบ่อยครั้งที่มีการกำหนดการออกแบบบูธโดยที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบ ดังนั้นจึงจำเป็น ต้องตรวจสอบล่วงหน้า

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd.

แทนที่จะเลือกจากการออกแบบบูธที่กำหนดไว้ เราจะจัดทำและนำเสนอการออกแบบบูธ ตั้งแต่เริ่มต้นที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้นำเสนออย่างรวดเร็ว และยังมีกรณีที่ นำเสนอเป็นตัวอย่างการตกแต่งที่ผ่านมาเพื่อให้นำเสนอได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน เรารองรับการแก้ไขประมาณ 1-2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแก้ไข

สำหรับผู้ที่วางแผนจะจัดแสดง
จากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย

ในระหว่างการประชุมออกแบบการออกแบบบูธ คุณจะต้องกำหนดว่าจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ใดบ้าง รวมถึงขนาดและจำนวนผลิตภัณฑ์ วิธีการขนส่งสินค้าออกบูธจากประเทศญี่ปุ่นมายังไทย ได้แก่ การขนส่งทางเรือสำหรับสินค้าหนัก การขนส่งทางอากาศสำหรับสินค้าน้ำหนักเบา และสินค้าที่มีความแม่นยำ หรือนำมาเองแบบแฮนด์แครี่ ฯลฯ ในกรณีการขนส่งทางเรือ อาจใช้เวลา 1 ถึง 2 เดือน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมล่วงหน้า

ในกรณีการขนส่งทางอากาศจะมาถึงภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์ แต่อาจเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด เช่น เอกสารศุลกากรบกพร่อง ดังนั้นจึงควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 1 เดือนในการจัดส่ง นอกจากนี้ยังมีวิธีที่เรียกว่าแฮนด์แครี่ ซึ่งคุณสามารถนำเข้ามาในไทยเป็นสัมภาระของตัวเองได้เมื่อเดินทางจากญี่ปุ่นมายังไทย แต่โปรดติดต่อสายการบินล่วงหน้าว่าสามารถโหลดได้หรือไม่และตรวจสอบข้อจำกัดด้านขนาด เมื่อออกบูธในต่างประเทศเป็นครั้งแรก เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ต้อง "ออกบูธโดยไม่มีสินค้าออกบูธเนื่องจากสินค้าของบริษัทมาถึงไม่ทันช่วงเวลาออกบูธในงานแสดงสินค้า"

สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการโดยไม่รอช้า เช่น ตรวจสอบตารางเที่ยวบินขนส่งระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย จัดหาบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ การเตรียมบรรจุภัณฑ์ส่งออกที่จำเป็น และเอกสารศุลกากร ทั้งนี้ สินค้าที่จะขนส่งจากญี่ปุ่นไม่ได้มีเพียงสินค้าออกบูธเท่านั้น แต่อาจมีสินค้าตัวอย่าง สินค้าใหม่ แค็ตตาล็อก ฯลฯ จำนวนมาก ในกรณีนี้ทางเลือกหนึ่งคือพิจารณาการส่งออกที่บรรจุด้วยกันกับสินค้าออกบูธ หลังจากงานแสดงสินค้าสิ้นสุดลง จำเป็นต้องพิจารณาวิธีจัดการกับสินค้าออกบูธที่นำเข้าจากญี่ปุ่น สินค้าออกบูธจะถูกส่งกลับไปยังญี่ปุ่นหรือจำหน่ายในท้องถิ่นเป็นสินค้าออกบูธหรือไม่ หรือคุณสามารถตัดสินใจฝากสินค้าไว้ที่ตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่น ฯลฯ หรือใช้บริการจัดเก็บในคลังสินค้าของพื้นที่แทนการส่งคืนกลับญี่ปุ่น

เอกสารการค้าที่ต้องเตรียมล่วงหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่าจะส่งกลับญี่ปุ่นหรือไม่ จึงมีความจำเป็นต้องคาดคะเนเกี่ยวกับการจัดการสินค้าออกบูธหลังจบช่วงเวลาออกบูธในช่วงที่ส่งออกจากญี่ปุ่นมายังไทย ทั้งนี้ เนื่องจากมักไม่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งสินค้าโดยตรงจากญี่ปุ่นไปยังสถานที่จัดแสดงสินค้าในไทย คุณจึงต้องค้นหาผู้รับสินค้าในไทยและบริษัทที่เป็นตัวแทนในการจัดการขั้นตอนพิธีการศุลกากรนำเข้าให้กับคุณในไทย

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd.

เราให้บริการแบบครบวงจรสำหรับขั้นตอนการขนส่งระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นมายังไทย ตัวแทนรับสินค้าในไทย ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าในไทย และการขนส่งภาคพื้นดินไปยังสถานที่จัดแสดงสินค้าต่างๆ ในกรุงเทพฯ โปรดอย่าลังเลที่จะปรึกษาเราหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าออกบูธเมื่อมีการออกบูธในไทย

(株)展示会ブース装飾の場合
04

เตรียมเอกสารการขอใช้ไฟฟ้า

ในการตกแต่งบูธจำเป็นต้องส่งเอกสารการขอใช้ไฟฟ้ากรุณาอ่านคู่มือเพื่อดูรายละเอียดวิธีการยื่น,วันและเวลาที่กำหนดในการยื่นเอกสาร

ในงานแสดงสินค้ามีเอกสารบางส่วนที่ต้องส่งให้ผู้จัดงานแสดงสินค้า (สำนักงาน) ในบรรดาใบยื่นขอจำนวนมาก มีใบยื่นขอ 2 ใบที่บริษัทออกบูธทุกแห่งจำเป็นต้องส่งคือ ใบยื่นขอเพื่อรายงานว่าจ้างงานบริษัทใดในการจัดบูธ และใบยื่นเพื่อขอใช้ไฟฟ้าในบูธ เอกสารยื่นขอส่วนใหญ่จะลงทะเบียนจาก "เว็บไซต์สำหรับผู้ออกบูธ" แต่โปรดระวัง อย่างถี่ถ้วนว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงมีผู้ที่ "ขณะที่เลือกบริษัทตกแต่งบูธ ก็เลยกำหนดการแจ้งบริษัทตกแต่งบูธ ไปแล้ว" หรือผู้ที่ "เนื่องจากกรอกข้อมูลโดยไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงมีไฟฟ้าไม่ เพียงพอในวันงานจัดแสดง" และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดอ่าน คู่มืองานแสดงสินค้าอย่างละเอียด หรือติดต่อสอบถามผู้จัดงาน (สำนักงาน) โดยตรงเพื่อตรวจสอบ

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd.

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd. จะเป็นตัวแทนในการแจ้งบริษัทตกแต่งบูธ และยื่นขอใช้ไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น การยื่นขอที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า เราจะดำเนินการคำนวณปริมาณไฟฟ้า ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และแสงสว่าง เรามีประสบการณ์และผลงานรวมมากกว่า 5,000 รายการคุณจึงไม่ต้องกังวลในเรื่อง ความผิดพลาด! เอกสารยื่นขอที่ส่งไปจะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบทางอีเมลจึงโปรดวางใจ

05

วันก่อนงานแสดงสินค้า

ขนย้ายสินค้าออกบูธและแผ่นพับเข้าสถานที่
ต้องมีการเตรียมหลากหลายขึ้นอยู่กับขอบเขตการรองรับของบริษัทตกแต่งบูธ

วันก่อนงานแสดงสินค้า จะมีการส่งสินค้าออกบูธและแผ่นพับสินค้าเข้ามาในบูธ และสามารถ จัดส่งโดยตรงไปยังบูธของคุณได้ จึงควรนำใบแสดงรายการติดตัวไปด้วยในตอนนั้น นอกจากนี้ บริษัทตกแต่งบูธบางแห่งอาจมีกรณีที่หลังพนักงานสร้างบูธเสร็จก็ไม่ได้เข้ามาที่หน้างาน เลยจนถึงเวลารื้อถอน ดังนั้นมีหลายกรณีที่ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการด้วยตัวเอง เช่น แขวนฉาก พาเนลบนผนังที่สูงเกิน 2 เมตร ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (= เบรกเกอร์) ในบูธ หรือเชื่อมต่อจอภาพ และคอมพิวเตอร์ หากมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งแขวนฉากพาเนล คู่มือการใช้งานจอภาพ สายไฟ และจด บันทึกข้อมูลติดต่อบริษัทจัดการไฟฟ้าไว้ล่วงหน้า คุณก็จะสะดวกขึ้นอย่างมาก

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd.

วันก่อนงานแสดงสินค้าที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวล พนักงานของเราที่มีความรู้ในหน้างานของงานแสดงสินค้าจะมาที่บูธของบริษัทคุณด้วย เช่นกันและสนับสนุนคุณเพื่อให้เริ่มต้นการออกบูธในวันจริงได้อย่างไม่มีปัญหา โปรดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานของเราในการ "ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ตรวจสอบการ ทำงาน" "ติดตั้งฉากพาเนล (รวมถึงเตรียมอุปกรณ์)" เรายังรองรับคำขอเร่งด่วนอย่างเต็มที่ในหน้างาน เช่น เพิ่มแสงสว่างหรืออุปกรณ์ติดตั้ง

06

ในช่วงเวลาจัดงานแสดงสินค้า

พลิกแพลงอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดพีกของการดึงดูดลูกค้า ไม่กลับไปโดยวางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทิ้งไว้ในบูธ

เมื่อบูธเสร็จสิ้นและสินค้าส่งมาถึงเรียบร้อยแล้ว ในที่สุดก็ถึงวันจัดงาน หากมีผู้คนเดินสัญจรไม่มากนักในทางเดินใกล้เคียง ให้พยายามพูดคุยกับผู้เข้าชมอย่างเต็มที่ หรือลองย้ายสินค้าหรือแค็ตตาล็อกไปไว้หน้าบูธของคุณ เราขอแนะนำให้ดูบูธของบริษัทอื่นที่มีผู้คนพลุกพล่านด้วย โดยพื้นฐานแล้วจำนวนผู้เข้าชมจะพีก ในช่วงบ่ายของวันสุดท้าย ควรลองทำอะไรหลายๆ อย่างโดยไม่ยอมแพ้ หากมีการจัดงานแสดงสินค้า 2 วันขึ้นไป อย่ากลับออกจากงานโดยวางสิ่งของราคาแพง เช่น คอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ในบูธโดยคิดว่า "เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาออกบูธ" แม้ว่าจะเป็นพื้นที่สต็อกสินค้า ในบูธ แต่โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งที่คุณวางทิ้งไว้ได้คือแผ่นพับ ของสมนาคุณ และกล่องเปล่า ควรใช้ล็อกเกอร์แบบหยอดเหรียญภายในสถานที่จัดงาน หรือนำสิ่งของ เช่น คอมพิวเตอร์กลับไป ด้วยทุกวัน

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd.

แจ้งข้อมูลติดต่อของผู้รับผิดชอบหน้างานและผู้รับผิดชอบงานออกแบบบูธของเราล่วงหน้า หากคุณมีข้อกังวลใดๆ ในช่วงเวลาออกบูธในงานแสดงสินค้า โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา แม้เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
*การปฏิบัติงานโดยใช้บันไดพาดจะดำเนินการหลังจากช่วงเวลาออกบูธในวันนั้นสิ้นสุดลงเท่านั้น
*จะมีการเรียกเก็บ "ค่าบริการรับมือภายในวันงาน" สำหรับการปฏิบัติงานที่ทำในช่วงเวลาจัดงาน จัดแสดง โปรดแจ้งความต้องการโดยเร็วที่สุดก่อนวันงานแสดงสินค้า

07

หลังจบงานแสดงสินค้า

ส่งคืนสินค้าจากเคาน์เตอร์สถานที่จัดงานหากใช้รถยนต์ คุณจะสะดวกมากถ้ามี "บัตรผ่านรถยนต์สิทธิพิเศษ"

หลังจากจบงานแสดงสินค้า ผู้ออกบูธจะขนย้ายสินค้าของตน อุปกรณ์ติดตั้งของบริษัท เช่น ฉากพาเนลและแค็ตตาล็อกสามารถส่งคืนได้จากเคาน์เตอร์สถานที่จัดงาน หรือนำกลับโดยรถยนต์ ในช่วงเวลาขนย้าย ผู้ออกบูธและบริษัทตกแต่งบูธจะปฏิบัติงานพร้อมกันที่พื้นที่หน้าคลังสินค้าดังนั้น โปรดระมัดระวังเพราะจะมีความแออัดมาก หากคุณมี "บัตรผ่านรถยนต์สิทธิพิเศษ" ให้ใช้เอกสารดังกล่าว เมื่อติด "บัตรผ่านรถยนต์สิทธิพิเศษ" บนกระจกหน้ารถ คุณจะสามารถจอดรถภายในพื้นที่หน้าคลังสินค้าได้ก่อนและกลับได้เร็ว เมื่อผู้ออกบูธขนย้ายสินค้าเสร็จแล้ว บริษัทตกแต่งบูธจะแยกส่วนบูธทั้งหมดทันที ในเวลานี้ผู้ออกบูธ ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วม บูธไม้จะถูกรื้อถอนออกอย่างแรง บูธที่เคยสวยงามมากในระหว่างออกบูธ ได้กลายมาเป็นเศษไม้อย่างรวดเร็ว...จึงเป็นภาพที่น่าเสียดายเล็กน้อย

Exhibition Booth Design Japan Co., Ltd.

เราจะสนับสนุนคุณเพื่อให้การขนย้ายสินค้าของคุณเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว โปรดให้เป็นหน้าที่ ของเราในการถอดฉากพาเนล และจอภาพออก คุณสามารถยืมได้ หากต้องการวัสดุบรรจุภัณฑ์เมื่อขนย้ายสินค้าของคุณ โปรดอย่าลังเลที่จะปรึกษาเราแม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น "ไม่รู้ว่าเคาน์เตอร์ให้บริการจัดส่งอยู่ที่ไหน" พนักงานของเราที่รู้ทุกอย่างในหน้างานจะช่วยตอบคำถามของคุณ

เข้าใจราคาและจุดเด่นของบริการ

ดาวน์โหลดเอกสารการบริการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบูธ
จะคอยช่วยเหลือคุณอย่างใส่ใจ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน (ฟรี)